Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi hoan nghênh bạn liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để trả lời tất cả các yêu cầu trong vòng dưới 24 giờ.


412 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1, TP HCM, Việt Nam

+84 (768) 019 179

Thứ 2 tới thứ 6, 8:00 sáng to 5:30 chiều

support@global-agritech.com

Gửi yêu cầu cho chúng tối bất cứ lúc nào!