Có tiêu chuẩn chất lượng

Chúng tôi ưu tiên cho các nông dân có các chứng chỉ chất lượng như VietGap, GlobalGap, FairTrade, Organic, v.v

Có giấy phép kinh doanh

Ưu tiên tiếp theo là các trang trại có đăng ký tư cách pháp nhân được cấp bởi nhà nước Việt Nam hoặc các giấy tờ tương đương.

Diện tích trang trại

Chúng tôi cũng ưu tiên các trang trại có diện tích từ lớn và xem xét các trang trại có diện tích nhỏ hơn tiêu chuẩn của chúng tôi đề ra.


Hệ thống quản lý trang trại và thương mại

Tham gia vao hệ sinh thái của Global AgriTech, nông dân / nhà cung ứng được phép sử dụng nền tảng quản ly trang trại và thương mại với giá 0đ. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các ứng dụng quản lý theo chuẩn quốc tế và có thể kết nối với các hệ thống IoT có sẵn trên thị trường nhằm hổ trợ tốt nhất cho nông dân để nâng cao chất lượng cũng như sản lượng mùa vụ.

Chuẩn hoá quy trình trồng trọt

Chúng tôi giành hơn 6 năm để nghiên cứu và áp dụng thành công quy trình chuẩn dành cho trang trại trồng trọt, chúng tôi cung cấp và hướng dẫn nông dân một cách chi tiết nhất các quy trình nhằm nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam. Nông dân có thể sử dụng và chỉnh sửa toàn bộ quy trình trên nền tảng các ứng dụng quản lý của chúng tôi.

Kết nối dịch vụ liên quan

Nông dân có thể kết nối với các nhà sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tài chính v.v để mua sản phẩm với giá thành thấp nhất trực tiếp từ nhà sản xuất mà không qua bất cứ trung gian nào. Điief này dẫn đến việc tiết kiệm chi phi sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng hoá (không có hàng giả) cũng như các giải pháp tài chính chuẩn bị cho các mùa vụ của nông dân.