Đăng ký kinh doanh giao nhận

Cá nhân hoặc công ty có điều kiện kinh doanh lĩnh vực giao nhận đều có thể đăng ký

Giao hàng bán lẻ

Nhận hàng nông sản từ các depots và giao tới người dùng cuối mua lẻ

Giao hàng bán sỉ

Nhận nông sản từ nông dân giao hàng tới hệ thống HORECA, hoặc tới Depots

Xuất nhập khẩu

Nhận hàng nông sản và xuất đi các nước trong hệ thống của Global AgriTech.

Tiêu chuẩn người giao nhận

Có phương tiện cá nhân hoặc tổ chức

Tất cả các phương tiện như vans, xe thương mại, xe tải hoặc xe máy.

Làm việc ít nhất 4 giờ mỗi ngày

Phân phối nguyên liệu tươi cho các nhà hàng và nhà hàng vừa và nhỏ và khách mua lẻ trong thành phố

Kinh nghiệm lái xe trên 1 năm

Dưới 55 tuổi, bằng lái xe, bằng lái xe, bảo hiểm và các tài liệu khác là đầy đủ và hợp lệ.

Sức khoẻ tốt

Khỏe mạnh và không bệnh tật, chăm chỉ và có động lực, tuân theo mệnh lệnh và cư xử tốt.