Tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

Thực hiện các dịch vụ tư vấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tư vấn pháp lý, hồ sơ thủ tục vay vốn (nhất là các chính sách, chương trình ưu đãi), chuyển giao và ứng dụng c.ông nghệ mới, dự án đầu tư (khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế lập dự toán, đấu thầu,…)cho hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác, Hợp tác xã, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Liên hệ

Liên kết cung - cầu

Cung cấp các dịch vụ liên kết cung - cầu, kết nối hợp tác B2B và hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản và thủy sản, các sản phẩm từ các ngành nghề nông thôn của Việt Nam.

Liên hệ

Hỗ trợ và chuyển giao công nghệ

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chuyển giao công nghệ và ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng ICT trong sản xuất, bảo quản, chế biến, logistics và phân phối nông sản. Cung cấp giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế cao như hệ thống tiết kiệm nước, hệ thống canh tác không dùng đất, hệ thống thủy canh, hệ thống canh tác theo hướng hữu cơ; tư vấn, chuyển giao quy trình canh tác những giống cây trồng mới; Hệ thống điều khiển tự động Smart Agri, pha trộn dinh dưỡng, hệ thống tưới tự động; Cung cấp giải pháp nhà màng phù hợp theo giống cây trồng, vị trí, khí hậu vùng canh tác

Liên hệ