Ứng dụng ICT để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi

Quy trình chăm sóc vật nuôi (đặc biệt là bò sữa, heo, gà), phối trộn thức ăn và cung cấp khẩu phần ăn theo từng cá thể (Total Mixed Ratio – TMR), hệ thống vắt sữa, theo dõi chu trình phối giống và quản lý lý lịch cá thể đàn bò sữa; canh tác trong điều kiện nhà màng, nhà lưới áp dụng công nghệ cao, quản lý hệ thống tưới tự động, châm dưỡng chất nhỏ giọt, hệ thống cảm biến và hệ thống điều khiển khí hậu bán tự động hoặc tự động hoàn toàn; ứng dụng đèn LED trong sản xuất cây giống theo mô hình Plant factory (xưởng sản xuất cây trồng); quản lý môi trường ao nuôi và sản xuất giống, nuôi thương phẩm trong các trại nuôi thuỷ sản…

Liên hệ

Ứng dụng ICT để quản lý đất đai

Hệ thống dựa trên cơ sở dữ liệu đã được phân tích đối với thổ nhưỡng, từng loại cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, các thay đổi của thời tiết, kết hợp với các tinh toán về chi phí, doanh thu dự kiến để từ đó đưa các các lựa chọn và giải pháp bố trí sản xuất, canh tác tối ưu trên khu đất, tinh toán được lợi nhuận dự kiến cho từng phương án tổ chức sản xuất. Qua đó, với dữ liệu thời gian (time series) có thể lựa chọn ra được quy trình sản xuất tối ưu cho từng loại cây trồng - vật nuôi trên từng điều kiện thổ nhưỡng khác nhau.

Liên hệ

Ứng dụng ICT để cải thiện tính an toàn sản phẩm và truy xuất nguồn gốc nông sản

Ứng dụng công nghệ blockchain thiết lập hệ thống quản lý giám sát sản phẩm xuyên suốt từ khâu sản xuất đến người tiêu dùng, tăng mức độ an toàn thực phẩm, minh bạch chuỗi cung ứng, giảm giá thành sản phẩm; truy xuất được nguồn gốc và cung cấp thực phẩm an toàn thông qua các ứng dụng về hợp đồng thông minh, quản trị minh bạch, kiểm tra chuỗi cung ứng…

Liên hệ